Świetlica
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67
 

Dzień 12 listopada 2021 roku (piątek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom  zobowiązani są wypełnić pisemny Wniosek i  przekazać go pracownikowi w STREFIE dla RODZICA w wejściu do szkoły do dnia 08.11.2021 roku (poniedziałek).

Druk Wniosku znajdziecie Państwo TUTAJ lub w STREFIE dla RODZICA przy wejściu do szkoły.

W dniu 12 listopada świetlica czynna jest  w godzinach od 730 do 1630.

 Violetta Chmielewska

Dyrektor Szkoły

    Świetlica szkolna „PIĄTECZKA” to miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, mają możliwość zrelaksowania się, zjedzenia posiłku, odrobienia zadania domowego, swobodnej zabawy z innymi dziećmi nie tylko w sali świetlicowej, ale również na świeżym powietrzu. Jest również przestrzenią, w której dzieci mogą działać w sposób twórczy, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje, poszerzać swoją wiedzę oraz integrować się z rówieśnikami.

          

  Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku

 w godzinach od 7.00 do 16.30 i mieści się w salach nr 02 oraz nr 03.

 

Do świetlicy mogą uczęszczać na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych uczniowie, którzy pozostają dłużej w szkole z uwagi na:

  1. pracę zawodową rodziców,
  2. organizację dojazdu do szkoły ucznia,
  3. inne okoliczności wymagające objęcia dziecka opieką świetlicową.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 [Pobierz PDF]

UWAGA!!! Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/22 prowadzone będą
od dnia 1 września do 7 września 2021 roku.

Karty zgłoszeń dostępne są także:
- u nauczycieli świetlicy,
- przy wejściu do szkoły – portiernia.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci
z klas I-III:
- obojga rodziców pracujących,
- samodzielnie wychowujących dzieci,
- dojeżdżające,
oraz dzieci z klas IV-VI w uzasadnionych przypadkach.

Dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia (godziny pobytu dziecka oraz podpisy rodziców we wszystkich wskazanych miejscach) przynosi uczeń nauczycielowi świetlicy w pierwszym dniu pobytu.

Ważne informacje:

  1. z oferty świetlicy szkolnej nie mogą korzystać dzieci ze szkolnych oddziałów przedszkolnych;
  2. Kartę zapisu dziecka do świetlicy należy wypełnić wpisując wszystkie dane i dostarczyć do nauczyciela/wychowawcy świetlicy - druk Karty można również pobrać bezpośrednio u nauczyciela/wychowawcy świetlicy w sali nr 02;
  1. dziecko pierwszego dnia pobytu w świetlicy zgłasza się do niej z wypełnioną Kartą zapisu do świetlicy, w której znajdują się między innymi informacje o telefonach kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych oraz osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy lub informacje o samodzielnym powrocie dziecka do domu;
  2. rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do nanoszenia wszelkich zmian podanych w Karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej – zmiany dokonują rodzice osobiście, bezpośrednio u nauczycieli/wychowawców świetlicy.

Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej

 

Oferta świetlicy szkolnej - ZOBACZ PREZENTACJĘ

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 5 im. 
JANA KOCHANOWSKIEGO
w BIAŁEJ PODLASKIEJ