Biblioteka
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Zapraszamy wszystkich czytelników do zapoznania z gazetką poświęconą twórczości noblistki w dziedzinie literatury Wisławą Szymborską. Wystawa znajduje się przy bibliotece szkolnej.

Zapraszamy

„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy,
który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”
Kornel Makuszyński

       Pierwsze spotkanie z biblioteką szkolną to wyjątkowa uroczystość, a pierwsze wypożyczenie książki pozostanie długo w pamięci dziecka. Dnia 28.03. 2023r. w naszej szkole odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych na przyszłych czytelników. Pierwszoklasiści razem z wychowawcami obejrzeli część artystyczną przygotowaną przez uczniów kl. V b oraz złożyli przyrzeczenie. Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Na pożegnanie dzieciom zostały wręczone książki, a wychowawcom klas dyplomy. Wszyscy zostali zaproszeni do częstego odwiedzania biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Po wizycie biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie są mile widziani.


>>> galeria <<<

III Edycja konkursu literackiego

 Z okazji święta szkoły imienia Jana Kochanowskiego zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału  w konkursie literackim:

 „Nie tylko Jan Kochanowski pisał fraszki”.

Organizator:
   Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej.

Patronat honorowy:
   Pani Teresa Misiuk - Lubelski Kurator Oświaty,
   Pan Michał Litwiniuk - Prezydent Miasta Biała Podlaska.

Termin nadsyłania prac: 12.05.2023r.

Regulamin konkursu:  >>> . pdf <<<    >>> .docx <<<

WIECZORNICA LITERACKA 2023
klasy IV –VIII

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, by młodzi nie szaleli.

                                       Jan Kochanowski

Dnia 18.04.2023 r. o godz. 1345 w małej sali gimnastycznej planujemy wieczornicę literacką poświęconą patronowi szkoły – Janowi Kochanowskiemu. Zachęcamy do przygotowania lapbooków (klasy czwarte) oraz recytacji według następującego harmonogramu:
     klasy 4 – lapbook o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego;
     klasy 5,6 recytacja wybranej fraszki poety z Czarnolasu;
     klasy 7 recytacja dowolnego trenu patrona naszej szkoły;
     klasy 8 recytacja ulubionej pieśni poety.
Proponujemy także przygotowanie recytacji utworów, w których jest mowa o Janie Kochanowskim lub jego twórczości.
Akces prosimy zgłosić polonistkom do dnia 4.04.2023r.Zapraszamy do udziału w imprezie.


Anna Siedlecka, Bożena Tarasiuk, Anna Trembicka

Wyniki konkursu CZYTELNIK ROKU 2021/2022

Nikola Siluk, klasa 2a

Julia Wiktoria Pikor, klasa 3c

 Dawid Koczkodaj,  klasa 4a

Ewa Paszkiewicz, klasa 5a

Joanna Trociuk, klasa 7g

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, by młodzi nie szaleli.

Jan Kochanowski

        Dnia 7 kwietnia 2022 roku odbyła się w naszej szkole wieczornica literacka poświęcona patronowi szkoły - Janowi Kochanowskiemu. Uroczystość miała na celu prezentację wydarzeń z życia i twórczości czarnoleskiego poety. Oprócz wystawki z książkami wyeksponowano lapbooki przygotowane przez uczniów klas czwartych. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczestniczyliśmy w wirtualnym spacerze po Muzeum w Czarnolesie. Z ogromną przyjemnością wysłuchaliśmy recytacji poezji renesansowego twórcy. Młodzież z klas piątych i szóstych wystąpiła z interpretacją fraszek; siódmoklasiści recytowali treny, natomiast uczniowie klas ósmych wystąpili z pieśniami. Dzięki wieczornicy patron szkoły stał się bliższy, a gatunki literackie – fraszki, treny i pieśni inspirują młodzież do własnych poszukiwań artystycznych.


>>> Galeria <<<

Sejm RP, doceniając literacki dorobek Marii Konopnickiej - poetki, tłumaczki i publicystki oraz jej wkład w działalność patriotyczną, ustanowił  2022 Rokiem Marii Konopnickiej. W bieżącym roku 23 maja przypadnie 180. rocznica urodzin pisarki. W uchwale oceniono, że Konopnicka – autorka „Roty” była "jedną z najwybitniejszych pisarek w historii literatury polskiej."

Zachęcamy czytelników do poznania dostępnych w naszej szkolnej bibliotece utworów  pisarki.

 1. Co słonko widziało;
 2. Szkolne przygody Pimpusia Sadełko;
 3. O Janku wędrowniczku;
 4. Na jagody;
 5. Franek;
 6. Dym;
 7. Nasza szkapa;
 8. Opowiadania;
 9. Stefek Burczymucha i inne wiersze;
 10. O Krasnoludkach i Sierotce Marysi;
 11. Poezje;
 12. Wybór poezji.

Dnia 7 marca 2022 roku odbyło się uroczyste pasowanie na czytelników biblioteki szkolnej uczniów klas pierwszych. W uroczystości uczestniczyli dyrektorzy szkoły: Violetta Chmielewska, Ewa Majewska oraz wychowawcy klas pierwszych wraz z pedagogami wspierającymi. Uczniowie klasy 5c przygotowali inscenizację, podczas której wystąpili znani bohaterowie lektur szkolnych. Mamy nadzieję, że nasi nowi czytelnicy wśród bogatego księgozbioru bibliotecznego znajdą coś interesującego do czytania.

Jeszcze tylko prawda ta:          
Trzeba cenić, co się ma.          
„O smutnym ślimaku
”             

Biblioteka szkolna w celu promocji czytelnictwa zorganizowała 8 lutego 2022 roku spotkanie z bialczaninem Jackiem Danilukiem, który znany jest jako „inżynier z duszą literata.” Uczestnikami byli uczniowie klas 0-3. Podczas autoprezentacji bajkopisarz zwrócił uwagę na swój warsztat literacki i przybliżył czytelnikom tajniki pracy twórczej. Przed planowanym spotkaniem wielu uczniów zapoznało się z wybranymi utworami Jacka Daniluka, dlatego chętnie zadawano pisarzowi pytania podczas wywiadu. Dowiedzieliśmy się, iż inspiracją do pisania wierszy oraz innych tekstów literackich jest obserwacja zmieniającego się życia, inni twórcy literatury a także podróże do innych państw. Zaskakującą odpowiedź otrzymaliśmy na pytanie:
 - Patron naszej szkoły Jan Kochanowski tworzył niektóre swoje utwory w otoczeniu przyrody, na przykład fraszkę: ”Na lipę”. Czy są jakieś miejsca, w których najchętniej pan tworzy?
 - Piszę w różnych miejscach, ale najchętniej w domu przed telewizorem.
Wizyta twórcy Jacka Daniluka sprawiła społeczności szkolnej wiele radości. Zachęciła do czytania książek oraz rozwijania zainteresowań.

W ramach promocji czytelnictwa biblioteka szkolna organizuje klasom 1-3 dnia 08.02.2022r. o godz. 10.45 (mała sala gimnastyczna) spotkanie z bialskim pisarzem Jackiem Danilukiem. Proponujemy zakup wybranej książki, w której zamieszczona będzie imienna dedykacja autora. Ze względów epidemiologicznych pierwszeństwo  udziału w spotkaniu będą miały osoby, które nabyły wolumin pisarza.

Książki są dostępne w bibliotece szkolnej w cenie 10-20 zł.

W celu promowania czytelnictwa biblioteka szkolna raz w miesiącu będzie wyłaniała z każdej klasy 4 - 8 

„Czytelnika miesiąca.”

Wyróżnieni  uczniowie zostaną nagrodzeni pozytywną uwagą zachowania skutkującą dziesięcioma punktami

(p.23. Inne pozytywne zachowania  10p.)