Świetlica
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67


W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”
uczniowie w świetlicy zrealizowali zadanie „Poznajmy się”
oraz  „Rozmówki polsko-ukraińskie” z modułu IV: KULTURY ŚWIATA.

18 listopada w świetlicy gościliśmy uczennicę klasy 6 z Ukrainy. Soffia opowiedziała dzieciom o tradycjach i kulturze ukraińskiej. Uczniowie w świetlicy poznali również podstawowe zwroty w języku ukraińskim oraz posłuchali piosenek o Ukrainie.

>>> galeria <<<


W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”
uczniowie w świetlicy zrealizowali zadanie „Tysiąc barw wokół nas”
z modułu 1: W KRAINIE MUZ.

Dnia 18 października 2022 roku uczniowie klas 1 zostali uroczyście przyjęci do grona ŚWIETLICZAKÓW. Wydarzenie to uświetniły wspólne zabawy ruchowe przy muzyce, quizy i konkursy.  Pasowania dokonały  Pani dyrektor Violetta Chmielewska i Pani dyrektor Iwona Rogoźnicka. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upominki.


>>> galeria <<<

28 kwietnia 2022 roku odbył się w świetlicy konkurs recytatorski pod hasłem „Wiosna”. Jego celem było rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci oraz zainteresowanie uczniów poezją. Dzieci miały okazję pokonać tremę, oswoić się ze sceną, a przede wszystkim zaprezentować swój talent. Każdy uczeń recytował wybrany przez siebie wiersz o tematyce wiosennej. Młodym artystom kibicowali  koledzy i nauczyciele. Oceny recytacji wierszy dokonała Komisja Konkursowa w składzie: p. E. Bondaruk, p. M. Nestoruk. Komisja brała pod uwagę: pamięciowe opanowanie wiersza, poprawność dykcyjną oraz ogólny wyraz artystyczny. Laureatami konkursu recytatorskiego zostali:

I miejsce - Domańska Zofia, kl. 2b
II miejsce - Kamiński Szymon, kl. 1a, Kamiński Szymon kl. 2a
III miejsce - Mitura Wiktoria,  kl. 3a, Łuciuk Amelia, kl. 2b, Laszuk Lena, kl. 1d

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki a laureaci nagrody książkowe. Gratulujemy!
Organizatorzy:  Elżbieta Bondaruk,  Małgorzata Nestoruk

26 stycznia 2022 roku w świetlicy szkolnej odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Śpiewajmy i grajmy Mu....”. Jego głównym  celem jest popularyzacja kolęd i pastorałek  oraz stwarzanie okazji do rozwijania zdolności muzycznych dzieci. W konkursie wzięło udział 13 uczniów z klas 1 - 3 . Wszyscy uczestnicy wykazali się znajomością tekstu, pomysłowością i oryginalnością wykonania prezentowanych utworów. Dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowały oraz wykonały kolędy i pastorałki. Oceny występu dokonało Jury w składzie: p. Elżbieta Bondaruk, p. Małgorzat Storto p. Małgorzata Nestoruk. Jury brało pod uwagę: umiejętności wokalne oraz pomysłowość i oryginalność wykonania.

Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie! A oto szczegółowe wyniki:
           Miejsce I –  Julia Bandzarewicz
           Miejsce II –  Amelia Łuciuk
           Miejsce III
–  Weronika Kozłowska
Wyróżnienia: Noemi Misiejuk, Lena Laszuk, Anna Puczko, Alicja Kalinowska, Zosia Domańska, Ola Artyszuk, Lena Bielecka,

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i  nagrody rzeczowe.
Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów!

Organizatorzy konkursu:
Elżbieta Bondaruk, Małgorzata Storto, Małgorzata Nestoruk

 

Dzień 12 listopada 2021 roku (piątek) jest dniem wolnym od zajęć lekcyjnych.

Szkoła w tym dniu zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej. Rodzice, którzy nie mają możliwości zapewnienia opieki swoim dzieciom  zobowiązani są wypełnić pisemny Wniosek i  przekazać go pracownikowi w STREFIE dla RODZICA w wejściu do szkoły do dnia 08.11.2021 roku (poniedziałek).

Druk Wniosku znajdziecie Państwo TUTAJ lub w STREFIE dla RODZICA przy wejściu do szkoły.

W dniu 12 listopada świetlica czynna jest  w godzinach od 730 do 1630.

 Violetta Chmielewska

Dyrektor Szkoły

    Świetlica szkolna „PIĄTECZKA” to miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, mają możliwość zrelaksowania się, zjedzenia posiłku, odrobienia zadania domowego, swobodnej zabawy z innymi dziećmi nie tylko w sali świetlicowej, ale również na świeżym powietrzu. Jest również przestrzenią, w której dzieci mogą działać w sposób twórczy, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje, poszerzać swoją wiedzę oraz integrować się z rówieśnikami.

          

  Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku

 w godzinach od 7.00 do 16.30 i mieści się w salach nr 02 oraz nr 03.

 

Do świetlicy mogą uczęszczać na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych uczniowie, którzy pozostają dłużej w szkole z uwagi na:

  1. pracę zawodową rodziców,
  2. organizację dojazdu do szkoły ucznia,
  3. inne okoliczności wymagające objęcia dziecka opieką świetlicową.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/2022 [Pobierz PDF]

UWAGA!!! Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021/22 prowadzone będą
od dnia 1 września do 7 września 2021 roku.

Karty zgłoszeń dostępne są także:
- u nauczycieli świetlicy,
- przy wejściu do szkoły – portiernia.

Do świetlicy przyjmowane są dzieci
z klas I-III:
- obojga rodziców pracujących,
- samodzielnie wychowujących dzieci,
- dojeżdżające,
oraz dzieci z klas IV-VI w uzasadnionych przypadkach.

Dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia (godziny pobytu dziecka oraz podpisy rodziców we wszystkich wskazanych miejscach) przynosi uczeń nauczycielowi świetlicy w pierwszym dniu pobytu.

Ważne informacje:

  1. z oferty świetlicy szkolnej nie mogą korzystać dzieci ze szkolnych oddziałów przedszkolnych;
  2. Kartę zapisu dziecka do świetlicy należy wypełnić wpisując wszystkie dane i dostarczyć do nauczyciela/wychowawcy świetlicy - druk Karty można również pobrać bezpośrednio u nauczyciela/wychowawcy świetlicy w sali nr 02;
  1. dziecko pierwszego dnia pobytu w świetlicy zgłasza się do niej z wypełnioną Kartą zapisu do świetlicy, w której znajdują się między innymi informacje o telefonach kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych oraz osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy lub informacje o samodzielnym powrocie dziecka do domu;
  2. rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do nanoszenia wszelkich zmian podanych w Karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej – zmiany dokonują rodzice osobiście, bezpośrednio u nauczycieli/wychowawców świetlicy.

Ramowy rozkład dnia świetlicy szkolnej

 

Oferta świetlicy szkolnej - ZOBACZ PREZENTACJĘ

 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI nr 5 im. 
JANA KOCHANOWSKIEGO
w BIAŁEJ PODLASKIEJ