Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła bez barier”
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Zarząd stowarzyszenia:

ANETA CZARNACKA – PREZES

MARLENA ZACIURA – V-CE PREZES

MONIKA KWIATKOWSKA - SKARBNIK

SYLWIA ŁUCIUK – CZŁONEK ZARZĄDU

 Początek działalności:

 Formalnie istniejemy od 24 lutego 2011 r.

 Kto do nas należy?

 Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz przyjaciół naszej szkoły.

Cele Stowarzyszenia:

- działalność charytatywna,
- wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
- działalność na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
- pozyskiwanie sprzętu i pomocy dydaktycznych,
- ochrona i promocja zdrowia,
- upowszechnianie kultury.

Nasze osiągnięcia:
Uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego, Oznacza to, że każdy, kto odprowadza podatek do Urzędu Skarbowego może przekazać 1,5% tej kwoty na konto naszego Stowarzyszenia. Wystarczy zaznaczyć ten fakt na formularzu PIT. Pieniądze przekazane przez Państwa zostaną wykorzystane na realizację zadań statutowych.
Zrealizowaliśmy wiele ciekawych projektów i... dalej szukamy możliwości pozyskania funduszy na realizację nowych pomysłów.

Lista członków nie jest zamknięta. Z radością powitamy wszystkich, którzy zechcą włączyć się w działania na rzecz naszych dzieci i naszej szkoły.

ZAPRASZAMY!

Wzorem lat ubiegłych zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o przekazanie 1,5% podatku dochodowego za rok 2020 na rzecz naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 1,5% podatku na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego może przekazać osoba fizyczna osiągająca dochody z umowy o pracę, umowy zlecenia czy o dzieło jak również osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Rola Państwa sprowadza się do wypełnienia kilku rubryk w deklaracji podatkowej PIT (nazwa wybranej organizacji oraz nr KRS), a podatek przekazany zostanie przez właściwy Urząd Skarbowy na konto Organizacji Pożytku Publicznego.

JEŻELI PAŃSTWO UZNAJĄ ZA STOSOWNE PRZEKAZANIE CZĘŚCI SWOJEGO
PODATKU NA RZECZ NASZEGO STOWARZYSZENIA WSZELKIE DANE
NIEZBĘDNE DO WPISANIA W DEKLARACJI ZNAJDĄ PAŃSTWO
NA ZAŁĄCZONEJ ULOTCE

LICZY SIĘ KAŻDA ZŁOTÓWKA!
Te z pozoru drobne kwoty, ale przekazane przez wiele osób, stworzą możliwość pełniejszej realizacji naszych zadań statutowych a w szczególności przyczynią się do wspierania i uzupełniania działań szkoły.
W tym roku naszym marzeniem jest otwarcie sali do terapii Integracji Sensorycznej!

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do Państwa z gorącą prośbą o przekazywanie 1,5%
na rzecz naszego Stowarzyszenia oraz rozpropagowanie naszej prośby w możliwie
najszerszym kręgu osób, za co z góry serdecznie dziękujemy.


Z serdecznymi pozdrowieniami
Aneta Czarnacka
Prezes Stowarzyszenia