Publikacje
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Publikacje nauczycieli

Magdalena kamińska

Praca autorska - "Socjoterapia jako forma pomocy i wsparcia dzieci z problemami – własne doświadczenia."

Małgorzata Storto

Praca autorska - "Muzykoterapia w edukacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych."

Joanna Banaszczuk

Opracowanie - "Ćwiczenia wyciszające i pobudzające w integracji sensoryczne."
Referat - "Charakterystyka zaburzeń emocjonalnych u osób z autyzmem."
Opracowanie - "Przydatna literatura - autyzm, SI, niepełnosprawność.

Joanna Banaszczuk

Scenariusz lekcji otwartej dla nauczycieli Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej.

Ewa Rachmańczuk

Scenariusz lekcji fizyki w klasie 7 - "Ruch prostoliniowy jednostajny"
Scenariusz lekcji fizyki w klasie 7 - "Stany skupienia ciał. Właściwości ciał stałych cieczy i gazów."

Ewa Połujańska

Scenariusz lekcji kształcenia zintegrowanego w klasie 3 - Uczeń „PIĄTKI” bezpieczny w drodze do szkoły.

Magdalena Hordjewicz

Publikacja - "Wpływ przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg oddechowych na wady wymowy"
Referat - "Jak zapobiec uzależnieniu dziecka od komputera, Internetu, telewizji i telefonu?"
Publikacja - "Jak wychować dziecko asertywne, a nie agresywne?"
Publikacja - "Jak budować autorytet rodzica w oczach dziecka?"
Publikacja - "Apel Twojego dziecka"

Ewa Rachmańczuk

Opracowanie - "Kto wie o Tobie 1500 rzeczy?"

Agnieszka Dudyk

Opracowanie - "Inteligencja emocjonalna"
Referat - "Wychowanie przez czytanie"

Joanna Pietrzycka

Opracowanie - "Ściągawka anglisty"
Referat - "Słów kilka o konsekwencji w wychowaniu"

Jan Jakubiec

Prezentacja - "Propedeutyka sportu osób niepełnosprawnych"

Katarzyna Ziółkowska

Opracowanie - "Kara i nagroda w procesie wychowawczym"
Opracowanie - "Metody pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową"

Anna Supeł

Opracowanie - "Stosowanie multimediów w nauczaniu języków obcych"

Robert Mieleszczuk

STRONA "zajęcia techniczne i komputerowe" - znajdziecie tu informacje i pomoce do zajęć technicznych, wychowania komunikacyjnego i zajęć komputerowych.
Scenariusz apelu „Bezpieczna jazda” „Jeżdżę z głową! – w kasku i ubrany odblaskowo”

Marta Dymidiuk
Agata Szupiluk
Lilianna Wilczek

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej - „Laurka najpiękniejszych baśniowych życzeń dla Was - Nauczyciele!”

Tomasz Mikołajczuk

Publikacja - „Współczesne tendencje treningu piki nożnej na przykładzie ćwiczeń ukierunkowanych - rytmizacji ruchu z elementami odnowy biologicznej na zajęciach z grupą młodzieżową”
Publikacja - „Nowoczesne metody rehabilitacji na lekcji wf”
Publikacja - „Różne formy kształtowania równowagi na przykładzie ćwiczeń z dużymi piłkami”

Joanna Ostaszewska
Grażyna Lipniacka
Joanna Pietrzycka

Scenariusz inscenizacji z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Ewa Siłaczewska

Referat - Rola pracy domowej i pracy z dzieckiem w domu
Referat - „Kozioł ofiarny” – przemoc w szkole

Anna Trembicka
Anna Siedlecka

Scenariusz obchodów 75-lecia Szkoły

Elżbieta Bondaruk
Bożena Tarasiuk

Scenariusz apelu dla klas 0-III „Prawa i obowiązki dziecka”

Monika Chmiel-Pacyńska
Aneta Tymoszuk

Informator "NIE JESTEŚCIE SAMI" - dotyczący instytucji, placówek i stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin na terenie miasta Biała Podlaska

Agnieszka Bielecka
Iwona Rogoźnicka

Scenariusz uroczystości szkolnej "Mikołajki integracyjne"

Agnieszka Bielecka
Katarzyna Bielecka
Iwona Rogoźnicka

Scenariusz uroczystości pod hasłem "Dzień Dziecka na sportowo - zabawnie i zdrowo"

Grażyna
Łocheńska vel Ochnio

Konkursy na zabawę karnawałową

Katarzyna Bielecka
Marta Kosacka
Albina Matoszuk
Barbara Michaluk
Joanna Pietrzyka
Patrycja Zaborowska

Scenariusz uroczystości obchodów "Dnia Języków Obcych"

Ewa Demianiuk

Referat - Kształtowanie postawy ekologicznej wśród uczniów klas młodszych

Anna Trembicka
Anna Siedlecka
Iwona Mateńko

Scenariusz uroczystości szkolnej z okazji Święta Edukacji

Teresa Paszkiewicz

Referat - "Programy autorskie szansą rozwoju szkoły"

Krystyna Burda

Referat - "Małe formy teatralne"

Barbara Królik
Renata Korszeń

Scenariusz imprezy integracyjnej o charakterze rekreacyjno-sportowym "Mikołajki na sportowo - zabawnie i zdrowo"

Anna Trembicka
Beata Barczyńska
Katarzyna Bielecka

Scenariusz uroczystości poświęconej 85 rocznicy Odzyskania Niepodległości - "Wierzę w Twą przyszłość pełną wielkiej chwały, potęgi, dobra i sprawiedliwości"

Jarosław Struk

Referat - "Wykorzystanie usług internetowych w przygotowaniu do zajęć lekcyjnych - WWW - gdzie i jak szybko odnaleźć potrzebne dane"
Referat - "Programy graficzne a nauczanie plastyki"