Nauka zdalna do końca ferii zimowych
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Jak podaje MEiN „od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Uczniowie z klas I-IV szkół podstawowych i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym."

Przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 powoduje konieczność przygotowania szczególnych rozwiązań, które umożliwią realizację przez szkoły ich zadań statutowych. Z uwagi na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań, konieczne jest czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej. Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/2022.”

W województwie lubelskim czas ferii zimowych przypada na okres od 14 do 25 lutego 2022 roku.

W naszej szkole ze względu na bardzo trudną sytuację epidemiczną związaną z bardzo dużym wzrostem zachorowań wśród uczniów i nauczycieli, w tryb nauki zdalnej od 27 stycznia 2022 roku przechodzą też uczniowie z klas 4.

W związku z powyższym rodzice dzieci z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy wyrażają wolę, by ich dziecko z uwagi na stopień niepełnosprawności uczestniczyło w zajęciach rewalidacyjnych/zajęciach w tzw. „grupie do 5 uczniów” organizowanych stacjonarnie na terenie szkoły proszeni są o niezwłoczne złożenie w STREFIE dla RODZICA WNIOSKU z zaznaczeniem zajęć, które mają być realizowane na terenie szkoły.

WNIOSKI można pobrać:
- w wersji papierowej w STREFIE dla RODZICA w wejściu do szkoły,
- w wersji elektronicznej:

  Pobierz wniosek .pdf            Pobierz wniosek .docx

Pozostali uczniowie realizują zajęcia zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 V. Chmielewska

Dyrektor Szkoły