Oferta edukacyjna
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Posiadamy:

 1. 31 sal lekcyjnych
 2. 2 pracownie informatyczne
 3. halę widowiskowo-sportową
 4. boisko wielofunkcyjne
 5. salę do korektywy
 6. salę do rehabilitacji
 7. gabinet terapii pedagogicznej
 8. salę do gry w bilarda
 9. bibliotekę z czytelnią multimedialną
 10. świetlicę szkolną
 11. gabinet pedagoga i psychologa szkolnego
 12. świetlicę szkolną o profilu terapeutycznym
 13. gabinet logopedyczny
 14. gabinet stomatologiczny
 15. gabinet medyczny
 16. blok żywieniowy ze stołówką

Sale lekcyjne

Pracownie informatyczne

Hala widowiskowo-sportowa

Boisko wielofunkcyjne

Sala do korektywy

Sala do rehabilitacji

Gabinet terapii pedagogicznej

Sala do gry w bilarda

Biblioteka z czytelnią multimedialną

Świetlica szkolna

Świetlica w Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej jest miejscem gdzie prowadzimy działania wspierające wszechstronny rozwój dziecka, zapewniamy pomoc w nauce, odpoczynek, rozwijanie zainteresowań oraz rozrywkę.

W naszej świetlicy jak w rodzinie - dla każdego coś dobrego!

Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o plan pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej na dany rok szkolny oraz regulamin.

Świetlica czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1630.

Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. O przyjęcie dziecka do świetlicy ubiegać się mogą w pierwszej kolejności rodzice pracujący zawodowo (lub prawni opiekunowie). Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie wypełnionej przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.

Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie dzieciom właściwej opieki i bezpieczeństwa podczas pobytu w niej.

Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej mają możliwość uczestniczenia w różnorodnych działaniach opiekuńczo -wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, rytmicznych, czytelniczych, grach, konkursach i zabawach ruchowych oraz spacerach po okolicy. W trakcie zabaw zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie nawyków porządku i właściwego, kulturalnego zachowania się dzieci. Uświadamiamy im zasady koleżeństwa, używania słów grzecznościowych oraz dążymy do rozwijania aktywności twórczej i wyobraźni dziecięcej.

Nasza świetlica jest wyposażona w zabawki, układanki, klocki, gry planszowe, pomoce dydaktyczne, literaturę dziecięcą i różnorodne materiały plastyczne. Wychowankowie mogą korzystać z kącika zabaw oraz kącika czytelniczego zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami i predyspozycjami.

W naszej świetlicy oferujemy dzieciom:

 • stałą opiekę wykwalifikowanej kadry,

 • uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

 • zajęcia plastyczne, które rozwijają zdolności manualne dzieci oraz ich wrażliwość:

 • rysowanie ołówkiem, kredkami ołówkowymi, świecowymi, pastelami olejnymi i suchymi,

 • malowanie farbami plakatowymi i akwarelami,

 • wycinanki, wydzieranki z papieru, bibuły karbowanej i gładkiej,

 • wytwory z kartonu, brystolu, szarego papieru,

 • prace z plasteliny, modeliny, masy papierowej, masy solnej, glinki,

 • origami płaskie i przestrzenne,

 • zajęcia muzyczno-rytmiczne:

  • słuchanie różnorodnej muzyki,

  • nauka i śpiewanie piosenek,

  • zabawy ze śpiewem,

  • taniec:

 • pląsy i zabawy ruchowe, dające upust energii naszym wychowankom, a przez to wyzbycie się negatywnych emocji:

  • zabawy ruchowe na świeżym powietrzu – wyjścia na plac zabaw, gra w dwa ognie, zabawy ze śniegiem, jazda na sankach, konkursy na rzeźbę ze śniegu, gry zespołowe,

  • zabawy w grupach – „Brakujące krzesło”, „Chodzi lisek”, „Dyrygent”, „Ciepło-zimno”, „Kolory” „Ptaszki w gniazdkach”, „Pada deszczyk” i wiele innych,

  • ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną – zabawy skoczne: skoki przez skakankę, przez gumę do skakania, hula-hop, zabawy rzutne: rzuty do celu, rzuty do tarczy;

 • zajęcia czytelnicze na których zapoznajemy uczniów z dorobkiem kultury polskiej i światowej poprzez czytanie kilkanaście minut dziennie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, wyjścia grupowe do biblioteki miejskiej, barwnej,

 • zajęcia ekologiczno – przyrodnicze, rozwijające zainteresowania otaczającą przyrodą i promujące zdrowy styl życia,

 • zajęcia dydaktyczne:

  • zabawy słowne np. rozsypanka wyrazowa, niedokończone zdania,

  • rozwiązywanie krzyżówek, rebusów i zagadek;

  • pogadanki w czasie których uczniowie mają możliwość podzielenia się swoimi wiadomościami oraz uczą się budowania poprawnej wypowiedzi ustnej,

  • zabawy matematyczne -uzupełnianie kart pracy, konkursy matematyczne, kolorowanki matematyczne, rebusy,

  • doskonalenie czytania – ciche i głośne czytanie lektur, książek i czasopism dziecięcych oraz czytanie bajek przez nauczyciela;

 • pomoc w odrabianiu pracy domowej,

 • wycieczki i spacery po najbliższej okolicy,

 • konkursy plastyczne,

 • konkursy recytatorskie,

 • konkurs czytelniczy,

 • spotkania z ciekawymi ludźmi,

 • imprezy okolicznościowe.

 • Uczestnicząc w zajęciach świetlicowych, dzieci mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznawać sposoby radzenia sobie z emocjami, wzmacniać  zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.

  Jedną z form uwidocznienia aktywnej pracy dzieci są konkursy plastyczne organizowane w ramach projektu długofalowego „Galeryjka” dla klas 0-III. Celem konkursów plastycznych oprócz rozwijania zdolności manualnych, jest uwrażliwienie dzieci na sztukę, a także na drugiego człowieka. Podając tematy prac plastycznych, stawiamy na inwencję twórczą wychowanków.

  Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas oczekując na rozpoczęcie lekcji lub na swoich rodziców. Świetlica dla naszych dzieci to nie tylko pomieszczenie, to także ich dom. Tu często uczniowie spędzają swój czas wolny. Jesteśmy po to, aby pomóc dzieciom w sprawach, na które rodzice często nie mają czasu. Próbujemy pomóc dzieciom, które z różnych powodów są pozbawione odpowiedniej opieki rodziców. W związku z tym współpracujemy z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Nasza współpraca owocuje także dofinansowaniem przez MOPS obiadów dla dzieci z rodzin ubogich.

  Poza zajęciami programowymi w świetlicy zajmujemy się również stołówką szkolną. Dbamy tam o bezpieczeństwo uczniów, a także nadzorujemy prace dyżurnych, aby spożywanie posiłków przebiegało w sposób kulturalny i higieniczny.

  Nasza świetlica jest miejscem bardzo przyjaznym dla dzieci. Każdy wychowanek może liczyć na życzliwą pomoc każdej z nas. Dla nas najważniejsze jest dobro dziecka, jego rozwój emocjonalny i intelektualny, dlatego nie szczędzimy wysiłków, aby w jak najbardziej efektywny sposób zrealizować założone cele

  "Jak najmniej krytyki, jak najwięcej uznania i pochwał, gdyż sukces dodaje każdemu skrzydeł, a dziecku w szczególności"

  J. Korczak

  ZAPRASZAMY DO NASZEJ ŚWIETLICY

  Wychowawcy:

  p. Elżbieta Bondaruk
  p. Małgorzata Wasilewska
  p. Iwona Arciszewska
  p. Ewa Smęt
  p. Halina Bartkowska
  p. Małgorzata Storto
  p. Edyta Welk

  Prezentacja świetlicy szkolnej    
   

  Pedagog i psycholog szkolny

  Gabinet logopedyczny

  Gabinet logopedyczny istnieje w naszej szkole od 1 września 2004 roku i jest dostępny dla uczniów naszej szkoły. Logopeda we wrześniu przeprowadza badania logopedyczne wśród sześciolatków uczących się w naszej szkole. Ich celem jest wyłonienie dzieci, które potrzebują pomocy logopedycznej. Uczniowie klas pierwszych na zajęcia kwalifikowani są na wniosek rodzica. Z rodzicami, których dzieciom potrzebna jest pomoc, logopeda przeprowadza indywidualne rozmowy omawiając problemy dziecka. Dzieci są kwalifikowane na ćwiczenia na wniosek rodziców. Częstotliwość zajęć dostosowana jest indywidualnie do każdego ucznia. Są to zajęcia otwarte, czyli rodzic uczestniczyć może w terapii logopedycznej swojego dziecka. Bardzo ważna w terapii logopedycznej jest systematyczna praca z dzieckiem w domu - wg wskazówek logopedy.

  Logopeda szkolny współpracuje z:
    - wychowawcami klas,
    - psychologiem szkolnym,
    - pedagogiem szkolnym,
    - Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

  Zakres pomocy logopedycznej obejmuje:
    - Poradnictwo w zakresie pomocy psychologicznej, ortodontycznej, koniecznej dla uzyskania dobrego efektu ćwiczeń logopedycznych.
    - Usuwanie wad wymowy seplenienie – rotacyzmy oraz inne nieprawidłowości brzmieniowe i wizualne; zaburzenia płynności mowy; ogólny rozwój mowy – wzbogacanie słownictwa, dysleksja, alalia.
    - Diagnostyka wad wymowy.
    - Praca nad rozwojem słuchu fonemowego.

  Logopeda służy Uczniowi i Jego Rodzicowi:
    - Prowadzi zajęcia otwarte dla rodziców.
    - Dostosowuje plan pracy do planów lekcyjnych uczniów oraz do ich możliwości.
    - Reprezentuje interesy edukacyjne swoich podopiecznych.

  Świetlica szkolna o profilu terapeutycznym

  Gabinet stomatologiczny

  Gabinet medyczny

  Stołówka szkolna

  Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej to placówka z tradycjami i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży. Założona została w 1933 roku i przez kolejne lata swego istnienia aktywnie uczestniczyła i podążała za wszystkimi przeobrażeniami w oświacie. W ostatnich latach pedagodzy szkoły szczególnie wyraźnie zaznaczali swoją obecność podejmując innowacje w dziedzinie kształcenia i wychowania:

                   
  1. Działalność placówki została uhonorowana Certyfikatem Szkoły z Klasą.

  2. Uczestniczymy w Programie Szkół Promujących Zdrowie.

  3. Wstąpiliśmy do Klubu Przodujących Szkół.

  4. Uczestniczymy w programie partnerskim "Otwarta Szkoła".

  5. Uczestniczymy w kolejnych Edycjach Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego.

  6. Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej w zakresie zapobiegania wypadkom dzieci pod hasłem "Podarujmy dzieciom słońce".

  7. Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

  8. Posiadamy Miejski Certyfikat "Bezpieczna Szkoła".

  9. Uczestniczymy w programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" - Droga do sukcesu.

  10. Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji "Klub Bezpiecznego Puchatka". Dzięki programowi Pierwszoklasiści uczą się bezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy. Dzieci poznają zasady bezpieczeństwa i uczą się, jak unikać zagrożeń.

  11. Uczestniczymy w programie „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program edukacyjnym ma na celu aktywne promowanie dobrych nawyków żywieniowych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw w trosce o właściwą dietę uczniów.

  Wdrażanie innowacji pedagogicznych poprzez:

  1. tworzenie klas integracyjnych,

  2. tworzenie klas sportowych,

  3. realizowanie programów autorskich,

  Ta otwartość spojrzenia na współczesną oświatę i jej potrzeby zrodziła się nie tylko z permanentnego doskonalenia zawodowego nauczycieli pozwalającego na bieżąco obserwować aktualne trendy w szkolnictwie, ale również z potrzeb środowiska lokalnego. Rodzice, pragnąc zapewnić jak najlepszą edukację swym dzieciom, inspirują szkołę do ustawicznego poszerzania i podnoszenia jakości świadczonej oferty edukacyjnej. Pierwsza klasa integracyjna powstała w 1997 r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, mieszkających w obwodzie naszej szkoły, którzy zgłosili potrzebę utworzenia w szkole klasy, umożliwiającej ich dzieciom kształcenie w ramach ogólnego systemu szkolnego. Inicjatywa ta spotkała się z akceptacją i zainteresowaniem dyrekcji oraz rady pedagogicznej, jak również władz oświatowych. Rok ten można przyjąć jako początek realizacji idei kształcenia integracyjnego w naszej szkole. Obecnie funkcjonuje 10 klas integracyjnych; możemy więc mówić o pierwszych własnych doświadczeniach w dziedzinie kształcenia integracyjnego.

  Nasza szkoła proponuje uczniom:

  udział w zajęciach: informatycznych, sportowych, językowych, kołach zainteresowań, pracę w organizacjach uczniowskich, możliwość spożywania smacznych domowych obiadów, odbywanie zajęć w pomieszczeniach o wysokim poziomie estetycznym.

  POSIADAMY:

  1. 31 sal lekcyjnych

  2. 2 pracownie informatyczne

  3. halę widowiskowo-sportową

  4. boisko wielofunkcyjne

  5. salę do korektywy

  6. salę do gier i zabaw

  7. salę do rehabilitacji

  8. salę do gry w bilarda

  9. bibliotekę z czytelnią multimedialną

  10. świetlicę szkolną

  11. gabinet pedagoga i psychologa szkolnego

  12. gabinet terapii pedagogicznej

  13. gabinet logopedyczny

  14. gabinet stomatologiczny

  15. gabinet medyczny

  16. blok żywieniowy ze stołówką