Szkolny konkurs na plakat zachęcający do zdrowego odżywiania się
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU
na plakat zachęcający do zdrowego odżywiania się

UCZESTNICY KONKURSU:

 1. Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej.

TERMINY DOTYCZĄCE KONKURSU:  

 1. Termin składania prac upływa 14.04.2023 r. 
  – prace oddajemy pani A. Dawidziuk lub pani M. Kamińskiej;

CELE KONKURSU:

 1. Promowanie wśród uczniów zdrowych nawyków żywieniowych i zdrowej żywności.
 2. Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności.
 3. Pobudzanie inwencji twórczej i wyobraźni.
 4. Rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa.

ZASADY KONKURSU:

 1. Konkurs polega na przygotowaniu plakatu promującego zdrowy  styl życia, zdrowe odżywianie.
 2. Plakat może zawierać hasło promujące zdrowy styl życia (hasło może być wymyślone przez ucznia, może być przysłowiem, cytatem – wówczas podajemy autora) oraz plastyczną ilustrację hasła.
 3. Plakat powinien być wykonany samodzielnie w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane…) w formacie A3.
 4. Na odwrocie plakatu powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, klasa.
 5. Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę.

OCENIANIE KONKURSU:

 1. Konkurs będzie oceniany przez Komisję Konkursową:
 2. Kryteria oceny:
 •   zgodność z tematem konkursu,
 •   wartość plastyczna pracy (gama kolorystyczna, kompozycja, estetyka),
 •   komunikatywność i czytelność przekazu,
 •   pomysłowość i oryginalność,
 •   poprawność merytoryczna pracy.
 1. Wyniki konkursu wraz z najlepszymi pracami zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
 2. Nagrodami dla wszystkich uczestników konkursu będą uwagi pozytywne i bardzo dobra/ celująca ocena cząstkowa za aktywność z biologii. Dla wyróżnionych prac będą przygotowane dyplomy i nagrody.